Reimagining battles by Tsukioya Yoshitoshi 

Gojo Bridge (1881) by Tsukioka Yoshitoshi

20210304_145555_edited.jpg

Ushiwakamaru Chohan (1883) by Tsukioka Yoshitoshi

20210304_145330_edited.jpg